Olofströms Pistolskytteklubb

Medlemsavgifter

Medlems kategori

Klubb

- - - SPSF

- - - Avgift 2018

Senior medlem - aktiv i Krut- & Luftskytte*

600:-

260:-

860:-

Junior medlem - aktiv i Krut- & Luftskytte**

100:-

260:-

360:-

Senior medlem - aktiv endast Luftskytte***

200:-

200:-

Junior medlem - aktiv endast Luftskytte****

50:-

50:-

Gäst medlem*****

400:-

400:-

Passiv medlem******

100:-

100:-

* Senior medlem - är du när du från och med det året du fyller 21 år
** Junior medlem - är du till och med det året du fyller 20 år
*** Senior medlem, endast luftpistol - är för dig som är senior och endast skjuter luftpistol
**** Junior medlem, endast luftpistol - är för dig som är junior och endast skjuter luftpistol
***** Gäst medlem - är för dig som intygar att du är aktiv fullt betalande medlem i en annan pistolklubb och endast önskar att använda klubben sina faciliteter
****** Passiv medlem - är för dig som önskar att stöda klubben med ditt medlemskap och inte deltar på någon av våra aktiviteter

Ändring i hurdan medlemsavgiften beräknas

På årsmöte 5 feb 2017 blev det beslutat at medlemsavgift till klubben kommer till at beräknas ut av 2 delar. Del 1: Avgift till klubben, bestäms av årsmöte (se under ”Klubb” i tabellen över). Del 2: Avgifter som krävs av klubben pr medlem från dom förbund och organisationer som vi är tillslutet, typ: Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet och deras underavdelningar (typ distrikt och krets). För tillfälle är det endast Svenska Pistolskytteförbundet som kräver in avgift pr medlem (se under ”SPSF” i tabellen över).

Detta framkommer tydlig på fakturan för medlemsavgiften vilken avgifter du skal betala och eventuell rabatt du har krav på. Se exempel till höger.

OBS: Eventuella licenser tillkommer för medlemmens egen räkning.
Stacks Image 206