Olofströms Pistolskytteklubb

Skjutbaneinstruktion


Pistolbana 25m & 50m. Gevärsbana 50mSkjutbanan: Holje 1:225 ägs av Olofströms kommun. Den disponeras av Olofströms Pistolskytteklubb och Olofströms Skyttegille. Skjutbanans tillstånd är utställt på Olofströms Pistolskytteklubb, som år huvudansvarig för 50m och 25m banorna. Olofströms Skyttegille är samansvarig på 50m banan. Olofströms Pistolskytteklubb är medlemmar i Svenska Pistolskytteförbundet. Olofströms Pistolskytteklubb och Olofströms Skyttegille är medlemmar i Svenska Skyttesportförbundet.

Nyttjanderättsavtal: för Holje 1:225 gäller tillsvidare.

Koordinater: 25m bana, N56.284148 E14.553450, 50m bana, N56.283650 E14.554300
Adress: Björnsjövägen infart vid Danskagården, 293 35 Olofström

Skjutbanechef: Daniel Lundahl Telefon: 0708-858618 Senaste kontakt uppgifter finns på klubbens hemsida.

Berättigade att vistas på banan är: Endast medlemmar i ovan nämnda föreningar och medlemmar i föreningar som har hyresavtal med ovan nämnda föreningar samt deltagare från inbjudna föreningar i samband med tävlingar och träning. Medlemmar i föreningar som är berättigat at vistas på banan kan i enstaka tillfällen ha med max 2 personer som inte är medlem i rekryteringssyfte.

Tillåtna skjuttider: Måndag-Fredag kl 08:00-21:00 och Lördag-Söndag kl 09:00-19:00, om det är god sikt, dvs dagsljus. Övrig tid enligt överenskommelse med skjutbanechefen.
OBS: Det är ingen skjutning: Juldagen, Nyårsdagen, Påskdagen utan skriftlig tillstånd från skjutbanechefen.

Tillåtna vapen 25m: Pistol och revolver från kaliber .177 (4,5mm) upp till kaliber .45 -magnum laddning är tillåten.

Tillåtna vapen 50m: Gevär endast upptill kaliber .22 Long Rifle. Pistol och revolver från kaliber .177 (4,5mm) upp till kaliber .45 - magnum laddning är tillåten.

Magnumskytte: Vi ber at det visas hänsyn vid magnum skytte så att detta stör övriga skyttar och grannar minst möjligt.

Tillåtna skjutplatser: Skjutning får ske från befintliga skjuthallar på 50m och 25m men även från platser mellan befintliga skjuthallar och tillhörande skjutvallar.

Tillåtna skjutriktningar: Endast mot befintliga skjutvallar.
Tillåtna mål och målplaceringar: Mål får placeras endast i därför avsedda ställ eller direkt i kulfånget eller direkt på marken omedelbart hitom målställen. Skjutning får endast ske mot målmateriel som är godkänd av föreningsstyrelsen, lista över gällande godkända pistolmål finns på klubbens hemsida. Skjutning mot metallmål är endast tillåten vid tävling. Metallmålen skal säkras enligt gällande SäkB med f.ex skyddsram eller upprättelse av riskområde. Tävlings ledaren är ansvarig men kan delegera delar av uppgiften till tävlingens banläggare eller säkerhetschef.

Skjutledare: Når två eller flera skyttar skjuter samtidigt SKALL en av skyttarna vara skjutledare med skjutledare ansvar. Ensam skytt har eget skjutledare ansvar.

Ordningsföreskrifter/miljövård: Tomma hylsor samlas upp och läggs i tom hylsa hinkarna, övrig emballage och sopor källsorteras. Målmateriel hämtas i bodar och ställs tillbaks efter användning. Toalett och kök med rinnande vatten finns i Danskagården (nyckel till Danskagården hänger på sin särskilda plats). Det finns 3 ställen att parkera i närheten: Vid 25/50m banan, vid Danskagården och vid gevärsbanan.
OBS: Vägen fram till skjutbanan och skjuthallar får inte blockeras.

Olycka: 1. Vapen relaterad olyckshändelse med personskada eller skada på egendom, ska anmälans omgående av skjutledaren/tävlingsledaren till lokal polismyndighet, till respektive organisations kansli och till klubbens styrelse.
2. Skott som av misstag (våda) avfyrats och inte hamnar inom beräknat riskområde rapporteras av skjutledaren/tävlingsledaren till lokal polismyndighet och till klubbens styrelse. Rapportschema finns på hemsidan och i klubbhuset.

Tillbud: Vid tillbud med vapen och ammunition verkställer tävlingsledaren/skjutledaren utredning och gör anmälan till respektive organisations kansli och till klubbens styrelse. Med tillbud avses tillfällig händelse som kunnat orsaka personskada men som undvikits eller förhindrats. Rapportschema finns på hemsidan och i klubbhuset.

Sjukvårdsutrustning: Första förband finns i klubbhuset.

Ambulans/läkare: Ring larmnumret 112.

Kontakt uppgifter och rapportschema finns under ”Kontakt klubben” på hemsidan: www.olofstromspk.se > Klubben > Kontakt klubben


På uppdrag av Olofströms Pistolskytteklubb och Olofströms Skyttegille, 19 februari 2018Jerry Pettersson - Daniel Lundahl
Ordförande - Skjutbanechef

För att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats använder vi cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om cookies och vår sekretesspolicy här…