Olofströms Pistolskytteklubb

Skjutbaneinstruktion


Pistolbana 25m & 50m. Gevärsbana 50m 1. Skjutbanan:
  Holje 1:225 ägs av Olofströms kommun. Den disponeras av
  Olofströms Pistolskytteklubb och Olofströms Skyttegille. Skjutbanans tillstånd är utställt på Olofströms Pistolskytteklubb, som år huvudansvarig för 50m och 25m banorna. Olofströms Skyttegille är samansvarig på 50m banan. Tillståndet gäller tillsvidare.
  Koordinater: N56.284148 E14.553450
  Adress: Björnsjövägen infart vid Danskagården, 293 35 Olofström

 1. Skjutbanechef: Frederik de Mander tel 070 972 66 05
  Ordförande: Daniel Lundahl tel 070 858 86 18

 1. Berättigade att vistas på banan är:
  Endast medlemmar i ovan nämnda föreningar samt deltagare från inbjudna föreningar i samband med tävlingar och träning.
  Medlemmar i föreningar som är berättigade att vistas på banan kan i enstaka tillfällen ha med max 2 personer som inte är medlem i rekryteringssyfte.

 1. Tillåtna skjuttider:
  Måndag - Fredag kl 08:00-21:00 och Lördag - Söndag kl 09:00-19:00, vid god sikt. Övrig tid enligt överenskommelse med skjutbanechefen.
  OBS: Det är ingen skjutning: Juldagen, Nyårsdagen och Påskdagen utan skriftligt tillstånd från skjutbanechefen.

 1. Tillåtna vapen:
  25m banor: Pistol och revolver från kaliber .177 upp till kaliber .45. Magnumladdning är tillåten.
  50m bana: Pistol och revolver från kaliber .177 upp till kaliber .45. Magnumladdning är tillåten. Gevär endast upp till kaliber .22 Long Rifle.
  Magnumskytte: Vi ber att det visas hänsyn vid skytte med magnumkalibrar så att detta stör övriga skyttar och grannar minst möjligt.

 1. Tillåtna skjutplatser:
  Skjutning får ske från befintliga skjuthallar på 50m och 25m men även från platser mellan befintliga skjuthallar och tillhörande skjutvallar.

 1. Tillåtna mål och målplaceringar:
  Mål får placeras endast i därför avsedda ställ eller direkt i kulfånget eller direkt på marken omedelbart hitom målställen. Skjutning får endast ske mot målmateriel som är godkänd av föreningsstyrelsen, lista över gällande godkända pistolmål finns på klubbens hemsida.

 1. Skytte mot metallmål:
  Vid skytte mot metallmål skall alla som befinner sig på skjutbanan, såväl skyttar som åskådare, använda skyddsglasögon. Skytte tillåts endast i A-hallen, minsta skjutavstånd är 7m och tillåtna kalibrar är upp till 9mm/.38

 1. Skytte mot mål gjorda av läkt:
  Vid skytte mot mål gjorda av läkt får inte läkten överstiga 130cm från marken.

 1. Skjutledare:
  När två eller flera skyttar skjuter samtidigt SKALL en av skyttarna vara skjutledare.

 1. Ordningsföreskrifter/miljövård:
  Tomma hylsor samlas upp och läggs i tom hylsa hinkarna, övrig emballage och sopor källsorteras. Målmateriel hämtas i bodar och ställs tillbaks efter användning. Toalett och kök med rinnande vatten finns i Danskagården (nyckel till Danskagården hänger på sin särskilda plats). Det finns 3 ställen att parkera i närheten: Vid 25/50m banan, vid Danskagården och vid gevärsbanan.

 1. Olycka/Tillbud:
  1. Vapen relaterad olyckshändelse med personskada eller skada på egendom, ska anmälans omgående av skjutledaren/tävlingsledaren till lokal polismyndighet, till respektive organisations kansli och till klubbens styrelse.
  2. Skott som av misstag (våda) avfyrats och inte hamnar inom beräknat riskområde rapporteras av skjutledaren/tävlingsledaren till lokal polismyndighet och till klubbens styrelse. Rapportschema finns på hemsidan och i klubbhuset.
  Tillbud. Vid tillbud med vapen och ammunition verkställer tävlingsledaren/skjutledaren utredning och gör anmälan till respektive organisations kansli och till klubbens styrelse. Med tillbud avses tillfällig händelse som kunnat orsaka personskada men som undvikits eller förhindrats. Rapportschema finns på hemsidan och i klubbhuset.

 1. Sjukvårdsutrustning:
  Första förband finns i klubbhuset.

 1. Ambulans/läkare:
  Ring larmnumret 112.

 1. Kontakt uppgifter och rapportschema finns under ”Kontakt klubben” på hemsidan:
  www.olofstromspk.se > Klubben > Kontakt klubben
  www.olofstromspk.se > Klubben > Kontakt klubben > Olycka & Tillbud rapport


På uppdrag av Olofströms Pistolskytteklubb och Olofströms Skyttegille, 14 mars 2022


Daniel Lundahl - Frederik de Mander
Ordförande - Skjutbanechef


OBS: Vägen fram mot skjutbanan får inte blockeras.

För att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats använder vi cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om cookies och vår sekretesspolicy här…