Olofströms Pistolskytteklubb

Förklaring symboler i rapportschema


Voila_Capture 2018-03-21_02-55-31_PM Klicka för att få plats info från GPS i din mobiltelefon eller platta som du fyller ut schema på
Voila_Capture 2018-03-21_02-56-22_PM Klicka för att se en fler val meny
Voila_Capture 2018-03-21_02-57-24_PM Klicka för att lägga till ett under schema (du kan lägga till fler under schema om det behövs)
Voila_Capture 2018-03-21_02-59-06_PM Klicka för att ta en bild eller lägga till en bild från din mobil, platta eller dator
Voila_Capture 2018-03-21_02-58-05_PM Klicka för att lägga till en signatur
Voila_Capture 2018-03-21_03-13-25_PM Klicka för att spara ett under schema och gå tillbaks till föregående schema
Voila_Capture 2018-03-21_03-14-01_PM Klicka för att gå tillbaks till föregående schema utan att spara
Voila_Capture 2018-03-21_03-01-49_PM Klick för att skicka utfyllt rapport som epost till: Ordförare, sekretär, kassör i Olofströms Pistolskytteklubb och till ansvarig skytt och anmälare om epost är angett