Olofströms Pistolskytteklubb

Jag kan hjälpa till med KM / SSM Fält


Voila_Capture 2018-03-18_03-19-28_PM
Fyll i och skicka in schemat under snarast

I fältet ”Jag vill kan hjälpa till på KM Fält / SSM Fält, som:” Skriver du in vilken arbetes uppgifter du tycker passar bäst för dig, om du har någon utbildning - ange vilken. I fältet ”Annat” uppger du annat som är av intresse för oss F.ex. om du endast kan hjälpa till under en viss tid osv… Om du tänker på att anmäla dig till tävlingarna vill vi gärna veta hur många Vapergrupper/Klasser du tänker på att anmäla dig till. OBS: Detta är inte någon anmälan till tävlingarna, det måste du göra särskilt.

*


*


*


*