Olofströms Pistolskytteklubb

Fältskytte 2018


Kretsmästerskap Fält

Bli avhållt 5 maj på 25/50/300m banorna. Olofströms Pistolskytteklubb och Karlshamns Pistolskytteklubb var arrangörer.

SYDSVENSKA MÄSTERSKAPEN i Fältskjutning 19—20 maj 2018


Olofströms Pistolskytteklubb är medarrangör av årets SSM i Fält som skjutas på Ringamåla SKF:s skytteanläggning. Här har vi ansvar för en station som minimum ska ha: Skjutledare, domare, skriver, kritare, klistrare med ombyter på alla platser. Och självklart trängs det hjälp till incheckning, sekretariat, servering osv. Vår station ska lagas på förhand, prov monteras i Ringamåla 12 maj kl. 09:00. Övriga planlagt arbetsdagar pr. 5 april är: 10 april kl 18:00 i Ringamäla, 18 april kl 17:30 i Ringamäla och 7 maj kl 17:30 i Ringamåla.
Om du vill och kan hjälpa till! Klicka här för att fylla fyll ut schemat: Jag kan hjälpa till

Kom ihåg att denna tävlingen är ypperlige möjligheter till att uppfylla: Punkt 5 ”Ha hjälpt till vid mist 2 tillfällen av tävlingar” av kraven till att få föreningsintyg från Olofströms Pistolskytteklubb.

Vill du delta i SSM Fält finner du inbjudan och hurdan du anmäler dig vid att klicka här.